Αρχική

ΠΡΟ.ΣΥ.Γ.Ε.Π.

 Advanced Knowledge, Image & Information Systems (AKIIS)

Systèmes Avancées de Connaissances d’Images et d’Information (SACII)

Της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας

 

 

Το Εργαστήριο «Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορίας-Γνώσης και Εικόνας – ΠΡΟΣΥΓΕΠ» ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, στελεχώνεται από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (EΠ) του Τμήματος Πληροφορικής και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και έχει ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών της έρευνας, εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών των σύνθετων, ευφυών συστημάτων (Advanced Intelligent Systems), που βασίζονται κυρίως στην ψηφιακή εικόνα (Digital Image) και τα ψηφιακά μέσα (Digital Media).Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, διαχείρισης σχεδιασμού, διάγνωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας. Ο τομέας του εργαστηρίου είναι από τη φύση του διεπιστημονικός και άπτεται εκτός της πληροφορικής, τομέων όπως οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι επιστήμες της φύσης, της ζωής και της γης, οι τέχνες και οι τεχνολογίες.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ:        ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Καθηγητές ΤΕΙ Αθήνας Μέλη του Εργαστηρίου:
Επώνυμο Όνομα βαθμίδα Σχολή
1 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΕΦ
2 ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΕΦ
3 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΕΦ
4 ΞΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΦ
5 ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΦ
6 ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΦ